Laupäev, 9. oktoober 2021

TLT teeb ilma

 

Möödunud erakordselt kuum suvi pani meid rääkima kliima soojenemisest ja vajadusest senisest enam panustada keskkonnameetmetesse. Selles kontekstis võib julgelt väita, et TLT on Eestis see juhtiv ettevõte, mis sõna otseses mõttes ilma teeb. Tallinna ühistranspordi üleviimine surugaasile, pole märgilise tähtsusega mitte üksnes linnaruumi keskkonnasõbralikumaks muutmisel, vaid kujutab endast eeskuju kogu riigi transpordisektorile. Tänu sellele, et võtsime kasutusele gaasibussid, mille arv tõuseb lähiajal 350-ni, paisatakse linnaõhku kümnete tuhandete tonnide võrra vähem CO2 ja muid kahjulikke heitmeid, samas on uute busside kasutusele võtmisega oluliselt paranenud ka reisijate sõidutingimused. Keskkonnalikusõbralikku transporti arendades, oleme saanud kaks ühes – reostusvabad bussid ja kaasaegsed ning reisijasõbralikud sõidutingimused. Aga seda me ju taotlesimegi, kui mõne aasta eest oma arenguperspektiivid paika panime.Gaasibussid vajavad korralikku tugistruktuuri.

Gaasikütusele üleminek ei tähenda pelgalt uute busside liinile toomist. Tarvis on piisava võimsusega tanklaid ja uue tehnika teenindamiseks vajalikku oskusteavet. Ka selle arenguetapiga on TLT kenasti graafikus. Juulis avati gaasitankla Peterburi teel. Kadaka tee tankla ehitus ja territooriumi korrastamine liigub samuti kavandatud tempos.

Ettevõttele on oluline, et Peterburi tee tankla teenuseid oleks käepärane ja mugav kasutada. Kui tavatankimise alal saab nelja tunniga täita paagi 120 bussil, siis kaks kiirtankimise püstakut võimaldavad tankimist 8 minutiga. Kadaka teel peagi valmivasse tanklasse tuleb koguni 200 tankimiskohta ning 3 kiirtankurit.

Taolises mahus gaasitanklate rajamine on Eestis esmakordne kogemus ning sellel on positiivne mõju nii ühistranspordile kui ka kaubaveole. Meie kogemusele toetudes juletakse nüüd mujalgi panustada surugaasile, mis loob eeldused kodumaise biogaasi tootmismahtude kasvatamiseks. Viimastel aastatel on biogaasi tootmine kiirelt kasvanud ning täna töötava viie tootmisjaama kõrvale lisandub lähiajal veel kolm. Näiteks avab Bioforce Infra OÜ Aravetel uue gaasitootmisjaama, aastase toodangumahuga 35 GWh. Sellele innovatsioonile on andnud tugeva tõuke TLT otsustavus minna üle keskkonnasõbralikule kütusele.

Elekter on jätkuvalt ahvatlev.

TLT pole loobunud ahvatlevast eesmärgist minna aastaks 2035 üle elektribussidele. Valmistume selleks elektribusside testimisega ning hoiame end kursis akutehnoloogia arengutega.

Augustis tutvusime liinidel 42, 1A, 33 ja 49 esimese elektrilise liigendbussi Solaris Urbino 18 võimalustega. Buss suutis ühe laadimisega läbida 170 kilomeetrit, mis liigendbussi kohta on küllaltki hea näitaja. Muidugi tuleb arvestada, et talve tingimustes on ühe laadimisvälbaga läbitav vahemaa lühem. Loodame, et akudel liikuvate busside laadimisjärgne läbisõit lähiaastatel kasvab, võimaldades ühe laadimisega teenindada liine terve vahetuse. Üheks lahenduseks läbisõidu suurendamisel on ka kiirlaadimise võimalus, mis oli testitaval bussil olemas, kuid mis nõuab vastava taristu väljaehitamist lõppjaamadesse.

Uued bussid parandavad juhtide töötingimusi.

Gaasibusside tulekuga on paranenud juhtide töötingimused. Uus asi on ju ikka parem ja nii on ka uutel gaasibussidel muudetud juhisalong mugavamaks ning juhtimine sujuvamaks.

Gaasibusside viimase partii juures on arvestatud TLT töötajate ettepanekuid, kuidas juhtide töötingimusi veelgi parandada. Bussides on täielikult suletud juhikabiin, mis tagab turvalisuse, autonoomne tulekahjust teavitamise süsteem ja tagurdamist hõlbustavad sensorid. Pimedal ajal ja rasketes ilmastikutingimustes abistavad juhti hämaruse- ja vihmaandurid.

Töötajate heaolu on üheks TLT prioriteediks ning kasutatakse kõiki võimalusi töökeskkonna ohutumaks ja töötajakesksemaks muutmiseks. Selle juures aitab vajalikke otsuseid teha töötajate poolne tagasiside ning keskastme juhtidelt laekuvad ettepanekud. 

Suvel tähistasime olulisi tähtpäevi.

22. mail möödus 99 aastat esimese regulaarse bussiliini käivitamisest Tallinnas. Järgmisel aastal täitub Tallinna bussil 100 aastat ning oleme juba alustanud ettevalmistusi märgilise tähtpäeva väärikaks tähistamiseks. Sel puhul pöörame pilgu ajalukku, peame meeles nii bussiliikluse veterane kui teisi tublisid tegijaid ning heidame pilgu ka Tallinna bussi tulevikule, mille põhilisteks märksõnadeks on linnaruumi ja linlaste ootustega arvestav areng ning üleminek keskkonnasõbralikele kütustele

6. juulil täitus 56 aastat esimese regulaarse trolliliini avamisest. Trollibuss on pakkunud aastaid alternatiivi diiselkütusel liikuvatele bussidele ja jätkab olulise ühistranspordiliigina ka tulevikus. TLT töökojas on valmimas kaks esimest autonoomseks ümberehitatud trolli, mis kasutavad liinikatkestuse puhul akutoidet. Taoline lahendus pakub trolliliikluses täiesti uusi võimalusi. Trollibusside peamine puudus on ju selles, et liinirikke või ootamatu takistuse puhul seisavad kõik trollid. Kui suudame kogu trollipargi tulevikus viia autonoomsele elektrivarustusele, siis taolised probleemid kaovad.

24. augustil lisandus aasta ka meie vanimale ühistranspordiliigile trammile. Tallinna tramm on oma 133. aastases auväärses vanuses üha nooruslikum, olles endiselt reisijate vaieldamatu lemmik. Ka trammiliikluse vallas ootavad meid ees uuendused. Algamas on sadamaühenduse rajamine. Linnavalitsuse tasandil käivad arutelud veel teiste uute trammiliinide rajamise üle. Tramm on mugav ja perspektiivikas ühissõiduk, milleta on Tallinna elu võimatu ette kujutada.

Suvi oli puhkuste aeg ja nüüd sügisel taas töö juurde naastes, oleme kogunud uut energiat, et minna edasi arengutega, mis on teinud TLT-st riigi tasandil tõeliselt ilma tegeva ettevõtte.


TLT идет в ногу со временем


Это лето выдалось экстремально жарким и побудило нас вновь обратиться к проблеме глобального потепления и необходимости еще больше вкладываться в заботу об окружающей среде. В этом контексте можно с уверенностью утверждать, что TLT является ведущей организацией в Эстонии, которая идет в ногу со временем. Переход таллиннского общественного транспорта на сжатый газ – это знаковое событие не только в масштабах экологичного подхода к организации городского пространства. Это пример для транспортного сектора во всем государстве. Благодаря переходу на газовые автобусы, количество которых в ближайшее время увеличится до 350, в городской воздух будет выбрасываться на десятки тонн меньше CO2 и прочих вредных веществ; также новые автобусы значительно повысят комфорт пассажироперевозок. Развивая экологичный общественный транспорт, мы выполнили сразу две цели: уменьшили количество выбросов от автобусов и предложили пассажирам современные и удобные транспортные средства. Именно этого мы и хотели, когда несколько лет назад формулировали перспективы развития своей организации.


Строительство инфраструктуры для газовых автобусов

Переход на газовое топливо – это не только вывод на линию новых автобусов. Необходимо строительство заправочных станций достаточной мощности, а также специализированные навыки и знания для обслуживания новой техники. Данный этап тоже выполняется по графику. В июле открыли газовую заправку на Петербури теэ. Строительство заправочной станции на Кадака теэ и благоустройство территории также идет в запланированном темпе.

Для нашей организации важно, чтобы услугами заправки на Петербури теэ было удобно пользоваться. Если на территории обычной заправки за четыре часа можно заполнить баки 120 автобусов, то два пункта экспресс-заправки позволяют осуществить заправку за 8 минут. На заправке, строящейся на Кадака теэ, будет целых 200 заправочных мест и 3 станции экспресс-заправки.

Строительство газовых заправочных станций в таком объеме – это новый опыт для Эстонии, который без сомнения положительно повлияет и на общественный транспорт, и на сферу товароперевозок. Опираясь на наш опыт, прочие области также задумываются о переходе на сжатый газ, что в перспективе приведет к росту объемов поставляемого газа. В последние годы быстрыми темпами развивается производство биогаза; наряду с уже существующими пятью станциями по его производству, в ближайшее время появится еще три таких станции. Например Bioforce Infra открывает новую станцию по производству газа в Аравете с планируемыми объемами производства 35 ГВт/ч. Значительным толчком для этих инноваций послужило решение TLT перейти на более экологичные виды топлива.

 

Не менее притягательным остается электричество

Наша организация не отказалась от притягательной цели перейти на электрические автобусы к 2035 году. Мы ведем подготовку к переходу посредством тестирования электробусов и держим руку на пульсе развития аккумуляторных технологий.

В августе мы ознакомились с возможностями новых составных электробусов Solaris Urbino 18, запустив их на маршруты 42, 1A, 33 и 49. На одной зарядке автобусы смогли проехать 170 километров, что является очень хорошим показателем для составных автобусов. Конечно, следует учитывать, что в холодное время года эта дистанция будет меньше. Мы надеемся, что в ближайшее время пробег аккумуляторных автобусов после одной зарядки будет увеличиваться, позволяя обслуживать целую смену на одном маршруте на одной зарядке. Одним из решений этой проблемы также является возможность экспресс-зарядки, которая имеется на тестируемых автобусах, но она требует возведения соответствующей инфраструктуры на конечных станциях.


Важный момент – улучшение условий труда

Новые газовые автобусы означают улучшение условий труда наших водителей. Новое есть новое, так что поступившие автобусы отличаются улучшенной конструкцией кабины, а управление является более плавным. Водители, работающие на новых автобусах, уже отметили это преимущество.

При разработке последней партии газовых автобусов также учитывались предложения наших сотрудников о том, как еще можно улучшить условия труда. Автобусы оборудованы полностью закрытой кабиной, что обеспечивает безопасность водителя. Также конструкция предусматривает автономную систему оповещения о пожаре и датчики, упрощающие движение задним ходом. В темное время суток и при сложных погодных условиях водителям придут на помощь датчики дождя и сумерек.

Одним из приоритетов TLT является благополучие работников. Мы используем все возможности, чтобы условия труда стали безопаснее и удобнее для сотрудников. При этом большую помощь в данном процессе нам оказывают отзывы самих работников, а также предложения, поступающие посредством начальников среднего звена.


Летом мы отметили много важных дат

22 мая исполнилось 99 лет с запуска первого регулярного автобусного маршрута в Таллинне. В следующем году таллиннские автобусы будут праздновать вековой юбилей. Мы уже начали подготовку к этой торжественной дате, чтобы достойно ее отметить. По этому случаю мы совершим экскурс в прошлое, вспомним ветеранов автобусного движения, отметим других выдающихся сотрудников, а также бросим взгляд в будущее таллиннского автобусного движения. Ключевыми понятиями в этой сфере станет развитие, отвечающее городскому пространству и ожиданиям горожан, и переход на более экологичные виды топлива.

6 июля мы праздновали 56 лет со дня открытия первого регулярного троллейбусного маршрута. Троллейбусы многие годы являлись альтернативой дизельным автобусам и в будущем продолжат оставаться значимым видом общественного транспорта.  В нашей мастерской ведется работа над двумя первыми перестроенными моделями автономных троллейбусов, которые будут использовать аккумуляторное питание при обрывах на линии. Данное решение знаменует совершенно новые перспективы для троллейбусного движения. Главный недостаток троллейбусов заключается в том, что в случае неисправности или обрыва на линии встают все троллейбусы в городе. Если мы сможем перевести весь троллейбусный парк на автономное электроснабжение, то эти проблемы канут в лету.

24 августа на год старше стал и старейший вид нашего общественного транспорта, а именно трамвай. Таллиннский трамвай в своем почтенном возрасте 133 лет становится всё моложе, являясь бесспорным фаворитом столичных пассажиров. В сфере трамвайного движения нас также ждут изменения. Начинается строительство линии, подходящей к пассажирскому порту. На уровне мэрии ведутся обсуждения относительно необходимости открытия новых трамвайных маршрутов. Трамвай – это удобный и перспективный вид общественного транспорта, без которого невозможно представить жизнь в эстонской столице.

Лето было временем отпусков, осенью все мы вернулись к работе, зарядившись энергией от летнего солнца, чтобы продолжать движение вперед. TLT не просто идет в ногу со временем, но и формирует тенденции дальнейшего развития на уровне всего государства.


Teisipäev, 30. märts 2021

TLT edukas majandusaasta

 


Juba terve aasta oleme pidanud elama koroonameetmetega arvestades ning see aeg pole olnud inimestele ega ettevõtetele lihtne. Avaliku ühistransporditeenuse pakkujana on TLT seisnud hea mitte üksnes elutähtsa teenuse säilimise eest, vaid pakkunud ühistranspordi kasutajatele ka nakkuskaitset. Tänu ühissõidukite pidevale desinfitseerimisele, milleks rakendasime lisajõude ja sõidugraafikute täismahus säilitamisele, toimis pealinna ühistransport läbi 2020. aasta turvalise ning usaldusväärsena. Ettevõtte siseselt vähendasime füüsilisi kontakte miinimumini, viies koosolekud ja nõupidamised elektroonilisse keskkonda. 

Vaatamata koroonaolukorrast tulenevatele piirangutele, oleme jätkanud positiivsete arengutega, mille eesmärgiks on linlastele parima teenuse osutamine ning ettevõttes kaasaegse juhtimismudeli rakendamine. Me suutsime edukalt täita põhiülesande – hoida pealinna ühistransport toimiva ning kaasaegsena. Meie arengupotentsiaalist annab tunnistust ka hiljuti nõukogult heakskiidu saanud majandusaasta aruanne, mis võtab kokku läinud aasta suundumused Eesti suurimas ühistranspordiettevõttes.
TLT kui valdkonna liider.

TLT võimekust oma valdkonnas, väljendavad ilmekalt järgmised faktid:

ettevõtte kasutuses oli 2020. aasta lõpul 583 bussi, 66 trammi ja 50 trolli;

teenindati 73 bussi-, 4 trammi- ning 4 trolliliini;

aasta jooksul läbiti 34,1 miljonit liinikilomeetrit;

teenindati enam kui 90 miljonit sõitjat;

liinikilomeetrite mahtu kasvatati 5%.

Positiivseid arenguid ettevõtte juhtimiskultuuris ning kompetentsis kinnitab seegi, et läinud aastal vähenesid tegemata veootsad enam kui 50%. Oluliselt paranes ka graafikutest kinnipidamine. See oli parema töökorralduse ja töötajaid kaasava personalistrateegia tulemus. Kiiduväärt arengud ei jäänud linlastele märkamata ning Turu-uuringute ASi poolt teostatud sõitjate arvamusuuringus sai Tallinna ühistransport viie palli skaalal hindeks kõrge 4,13. Trammidega oli rahul 87% kasutajatest, bussidega 78% ning trollidega 62%. Elektribusside kasutuselevõttu pooldas 70% ühistranspordi kasutajatest, gaasil sõitvaid busse pidas heaks lahenduseks 61% ja uute trammiühenduste rajamist toetas 67% linlastest. Tulemused kinnitasid, et oleme õigel teel.

Vaatamata keerulisele aastale suutsime käivitada ettevõtte pakutava teenuse keskkonnahoidlikumaks, kasutajasõbralikumaks, linnaruumi soosivamaks ning ökonoomsemaks muutvad protsessid, nagu näeb ette meie arengustrateegia. Aasta 2020 läheb TLT ajalukku gaasibussidele ülemineku algusena.


Gaasibusside tulek.

Aastaks 2025 oleme otsustanud busside osas minna üle valdavalt gaasile. Selleks plaanime lähiaastail tuua liinile 350 gaasil sõitvat bussi. Koroonakriisiga kaasnenud raskusi ületades, tõime esimesed 100 bussi Tallinna 2020. aasta teises pooles. Busside teenindamiseks tuli kiirelt teha muudatused hoolduse- ja remondibaasis ning omandada vajalik teave moodsa tehnoloogia ning madala heitmenormiga sõidukite teenindamiseks. Alustasime tankimisvõimsuse väljaehitamisega ning Peterburi tee surugaasitankla valmis juba käesoleva aasta jaanuaris. Uue tankla rajamine algab lähikuudel ka Kadaka teel. Samuti kuulutasime välja hanke järgmise 100 gaasibussi soetamiseks, tagades sellega projekti jätkumise.

Gaasibusside kasutuselevõtt pole oluline samm mitte üksnes meie ettevõtte ja Tallinna linna jaoks, vaid tervele Eestile. Meie praktiline kogemus keskkonnasõbralike lahenduste elluviimisel, asetab TLT juhtrolli kogu riigis. Oleme valmis seda kohustust väärikalt kandma, jagades omandatud teavet ja kogemusi kõigi asjast huvitatutega. Gaasibusside projekti käivitamine kinnitab meie töötajate võimekust ning potentsiaali.
ISO kvaliteet.

Alates läinud aastast omab TLT ISO 9001:2015 sertifikaati kvaliteedijuhtimises ja ettevõtte töökorralduses. Selleni jõudmiseks andsid panuse kõik meie all-lülid.  

Tõsisele ettevalmistustööle järgnes tunnustatud sertifitseerija Bureau Veritas Eesti OÜ poolt ISO 9001:2015 standardi omistamine. Standardi eesmärgiks on hõlbustada kliendile antud lubaduste täitmist, milles omakorda väljendub TLT olulisim äripõhimõte.  

Meie tegevusvaldkonnas on kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastatud vähestele. Selleni jõudmine kinnitab TLT rahvusvahelist taset  ühistranspordi teenuse pakkumisel ning ühissõidukite hoolduse ja remondi korraldamisel. Järgmiseks väljakutseks saab meile ISO 14001 rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standardi juurutamine. TLT-le, kui ühistranspordis alanud rohepöörde eestvedajale, on see seniste arengute loomulikuks jätkuks.

Alustasime eritranspordi pakkumist.

Läinud aastaga lõppesid ettevalmistused AS Termak varade haldamiseks ning käesoleval aastal alustasime erivedude teostamist. Ühendasime seni teenust pakkunud ettevõtte kogemused ja TLT innovaatilisuse, mille tulemuseks on tõrgeteta käivitunud koostöö nii linna sotsiaalteenistuse kui teenuse tarbijatega.

Linn nägi meie potentsiaali tõsta erivedude kvaliteet uuele tasemele, uuendada masinaparki, korrastada teenusega seonduvad logistilised lahendused. Me ei petnud linnavalitsuse usaldust ning tagasime eritranspordi parema kättesaadavuse ning toimekindluse. Juba lähikuudel paraneb oluliselt ka seda spetsiifilist teenust pakkuv masinapark.

Majandusaasta kujunes edukaks.

Vaatamata Covid-19 pandeemiale oli majandusaasta TLT-le edukaks. Ettevõte ületas planeeritud tulusid 1,7 miljoni euroga, rakendades kulude osas kokkuhoidu 6,2 miljonit ning vähendades planeeritud kahjumit 8 miljoni euro võrra. Tegime ka olulisi tulevikku suunatud investeeringuid.

Märgatavalt uuenes bussiveerem ning väiksema kütusetarbimisega sõidukite kasutuselevõtmine vähendas kütuse kulu 100 kilomeetri kohta ca 3%, andes võrdluses 2019. aastaga kogusummas 8% kokkuhoidu. Ka busside remondikulud vähenesid ca 8%.


Arendavad väljakutsed.

Lisaks tahaks peatuda meie remondiosakonna poolt professionaalsete oskuste kasvatamiseks algatatud loomingulistel projektidel, mis väljendavad TLT-s valitsevat loovat ja otsivat vaimu. 2020 aasta suvel alustasime retrobussi TLT1 ehitamist, mille prototüübiks sai 1960. aasta buss LIAZ. Tänaseks on tööd lõpusirgel.

Lähiajal algab elektrilise raamatukogubussi ehitus Tallinna Keskraamatukogule. Buss valmib aasta lõpul. Jätkuks linlaste hulgas populaarsele loodusbusside projektile alustame juunis veel 6 projektibussi ehitust, mille teemaks on seekord Tallinna muistised ja legendid.

Eriprojektide kasutegurit kutseoskuste kasvatamisel on raske ülehinnata. Seda tunnistab fakt, et tänu hoolduse kvaliteedi olulisele paranemisele vajasid bussid möödunud aastal töökoja abi 2300 remondikorda vähem kui 2019 aastal.

2020 oli keeruline aasta. Ometi realiseeris TLT kavandatud eesmärgid, lõpetades majandusaasta heade finantsnäitajatega, arendades organisatsiooni ja töötajate kompetentsi, liikudes edasi oluliste projektidega ning vedades linna keskkonnasõbralikke algatusi. Oleme pidevas liikumises, loobumata ainsastki võimalusest, muuta ühistransport veelgi ahvatlevamaks võimaluseks pealinnas liigelda.

                                        


                                           Успешный хозяйственный год TLT


Уже в течение целого года мы вынуждены жить с учетом мер по борьбе с коронавирусом, и это время не было простым ни для людей, ни для предприятий. Как поставщик услуг общественного транспорта TLT заботилось не только о сохранении жизненно важной услуги, но и обеспечивало защиту пассажиров общественного транспорта от заражения. Благодаря постоянной дезинфекции общественного транспорта, для чего были привлечены дополнительные силы, и сохранению всех маршрутов в полном объеме, столичный общественный транспорт работал безопасно и надежно на протяжении всего 2020 года. Внутри организации мы свели к минимуму физические контакты, перенеся встречи и совещания в онлайн-среду.

Несмотря на связанные с коронавирусом ограничения, мы продолжаем проводить положительные изменения, направленные на предоставление гражданам наилучшего обслуживания и внедрение современной модели управления на предприятии. Нам удалось успешно выполнить главную задачу – сохранить функциональный и современный общественный транспорт столицы. О нашем потенциале развития свидетельствует также утвержденный советом годовой отчет, в котором подытожены тенденции прошлого года в крупнейшей компании общественно транспорта в Эстонии.TLT как лидер отрасли

Компетенции TLT в своей области ярко иллюстрируют следующие факты:

на конец 2020 года на предприятии было 583 автобуса, 66 трамваев и 50 троллейбусов;

обслуживались 73 автобусные, 4 трамвайные и 4 троллейбусные линии;

за год на линиях было пройдено 34,1 миллиона километров;

обслужено более 90 миллионов пассажиров;

длина маршрутов в километрах выросла на 5 %.

Развитие культуры управления и компетенций в положительном ключе подтверждается и тем, что количество пропущенных рейсов в прошлом году сократилось на 50 %. Также значительно улучшилось соблюдение графиков. Это стало результатом улучшенной организации работы и кадровой стратегии с вовлечением сотрудников. Похвальные изменения не остались незамеченными для горожан и, согласно проведенному Turu-uuringute AS исследованию общественного мнения, по пятибалльной шкале таллиннский общественный транспорт получил высокую оценку 4,13.  87% пользователей были довольны трамваями, 78% автобусами и 62% троллейбусами. Введение в эксплуатацию электробусов поддержали 70% пользователей общественного транспорта, автобусы на газе посчитали хорошим решением 61% респондентов, и строительство новых трамвайных путей поддержали 67% горожан.  Результаты подтвердили, что мы на правильном пути.

Несмотря на тяжелый год, мы смогли запустить процессы, которые сделали предлагаемые компанией услуги более экологичными, удобными для пользователей, более благоприятными для городского пространства и более экономичными, как это предусмотрено нашей стратегией развития. 2020 год войдет в историю как начало перехода на газовые автобусы.

Появление газовых автобусов

Mы решили перевести автобусы в основном на биогаз к 2025 году. Для этого в ближайшие годы мы планируем ввести в эксплуатацию 350 автобусов, работающих на газе. Преодолевая трудности, вызванные коронакризисом, во второй половине 2020 года мы поставили в Таллинн первые 100 автобусов. Для обслуживания автобусов пришлось в быстром порядке внести изменения в базу технического обслуживания и ремонта, а также получить необходимую информацию для обслуживания транспортных средств с современными технологиями и низким уровнем выбросов.  Мы начали со строительства заправочных мощностей, и в январе этого года на Петербури теэ была открыта CNG-заправка.  В ближайшие месяцы начнется строительство новой заправочной станции на Кадака теэ. Также мы объявили тендер на закупку 100 газовых автобусов, обеспечивая тем самым продолжение проекта.

Использование газовых автобусов – важный шаг не только для самого предприятия, но и для Таллинна, и Эстонии в целом. Наш практический опыт внедрения экологически дружелюбных решений делает TLT флагманом в масштабах всей страны. Мы готовы с честью выполнять эту роль и делиться имеющейся у нас информацией и опытом со всеми заинтересованными лицами. Запуск проекта по внедрению газовых автобусов подтверждает наличие компетенций и потенциал наших сотрудников.
Качество ISO

В прошлом году система управления TLT прошла сертификацию ISO 9001:2015. Для этого приложили усилия все наши структурные подразделения. 

После серьезной подготовительной работы признанная сертификационная компания Bureau Veritas Eesti OÜ присвоила TLT стандарт ISO 9001:2015. Цель стандарта – упростить выполнение данных клиенту обещаний, в чем, в свою очередь, выражается наиболее важный принцип деятельности TLT. 

В нашей сфере деятельности сертификат системы управления качеством выдан лишь немногим. Это подтверждает международный уровень TLT в предоставлении услуг общественного транспорта, а также организации обслуживания и ремонта общественного транспорта. Следующей задачей для нас будет внедрение международного стандарта ISO 14001, содержащего требования к системе экологического управления. Для TLT как лидера зеленой революции, которая началась в сфере общественного транспорта, это естественное продолжение развития.

Мы начали предлагать услугу специального транспорта

В прошлом году была завершена подготовка к объединению с AS Termak, а в этом году мы приступили к выполнению специальных перевозок. Мы объединили опыт компании, которая до сих пор предоставляла услуги социального транспорта, и инновативность TLT, в результате чего сотрудничество как с городской социальной службой, так и с пользователями услуг началось гладко.

Город увидел наш потенциал для выведения качества спецтранспорта на новый уровень, обновления техники, организации логистических решений, связанных с упорядочиванием услуг. Мы не обманули доверие городской управы и обеспечили лучшую доступность и надежность спецтранспорта. В ближайшие месяцы будет значительно улучшен автопарк для оказания специфических услуг.

Хозяйственный год оказался успешным

Несмотря на пандемию Covid-19, финансовый год был успешным для TLT. Компания превысила запланированный доход на 1,7 млн евро, сэкономив 6,2 млн евро и сократив запланированные убытки на 8 млн евро. Мы также сделали важные инвестиции, направленные в будущее.

Автобусный подвижной состав был значительно обновлен, а использование транспортных средств с меньшим расходом топлива позволило снизить расход топлива на 100 километров примерно на 3%, что обеспечило общую экономию на 8% по сравнению с 2019 годом. Затраты на ремонт автобусов также снизились примерно на 8%.


Вызовы, подталкивающие к развитию

Кроме того, хотелось бы остановиться на творческих проектах, инициированных нашим ремонтным отделом для развития профессиональных навыков, что отражает царящий в TLT дух творчества и поиска. Летом 2020 года мы начали строительство ретро-автобуса TLT1, прототипом которого стал автобус ЛиАЗ 1960 года выпуска. На сегодняшний день работы уже на финишной прямой.

В ближайшее время начнется создание библиотечного электробуса для Таллиннской центральной библиотеки. Автобус будет готов в конце года. Также в продолжение популярного среди горожан проекта тематических автобусов, в июне мы начнем строительство еще шести проектных автобусов. На этот раз темой станут древние предания и легенды Таллинна.

Сложно переоценить пользу от спецпроектов для повышения квалификации. Это подтверждается тем фактом, что благодаря значительному повышению качества обслуживания автобусов в прошлом году потребовалось на 2300 ремонтов меньше, чем в 2019 году.

2020 год был сложным. Тем не менее, TLT достигло намеченных целей, завершив хозяйственный год с хорошими финансовыми показателями, повысив компетентность организации и сотрудников, продолжая реализовывать важные проекты и возглавив экологические инициативы города. Мы находимся в постоянном движении, не упуская ни одной возможности для того, чтобы сделать общественный транспорт еще более привлекательной возможностью передвижения по столице.


Kolmapäev, 9. detsember 2020

Jätkame parima teenuse pakkumist

 

(Ниже вы можете найти перевод статьи на русский язык.)

Koroonakriis on jätnud jälje paljudele eluvaldkondadele. Erandiks pole ka pealinna ühistransport. Alates esimesest koroonapuhangust oleme rakendanud sõidukites puhtuse hoidmiseks erimeetmeid, kaitstes nii sõitjaid kui oma töötajaid nakatumise eest. Ometi pole suurt tähelepanu nõudev sõidukite tõhus desinfitseerimine ning teised koroonameetmed lükanud edasi Tallinna Linnatranspordi ASi arengustrateegias plaanitu elluviimist. Tallinna tänavaile on ilmunud esimesed 100 gaasibussi. Oleme alustanud bussides istmekatete asendamist, mis loob sõitjatele puhtama keskkonna. Valmistume sadama trammiliini käiku andmiseks ning jääme kindlaks kavale alustada alates 2035. aastast teenuse pakkumist eranditult elektrijõul sõitvate linnaõhku säästvate bussidega. Me jätkame ka koroonakriisi keerulistes oludes edukalt oma peamise ülesandega – kiire, mugava ja ohutu ühistranspordi pakkumisega.

Seda olulisemad on meie jaoks Turu-uuringute ASi poolt läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse tulemused, mis peegeldavad koroonakriisi mõju meie teenusele ja inimeste hoiakutele ühistranspordi ning ettevõtte suhtes. Ette ruttavalt on heameel kinnitada, et TLT ASi kuvand on endiselt kõrge ning ka teenus, mida linlastele pakutume, pälvib positiivseid hinnanguid.

Küsitlusest.

Küsitluses peegelduvad linlaste hoiakud ühistranspordi taseme suhtes. Kuna tegemist oli silmast-silma meetodil läbi viidud usutlusega, mis annab kõige täpsemad tulemused, tuli see korraldada kahes jaos – esimene osa 5-12. märtsil ning lõplik küsitlusvoor 3.-14. september, ent saadud andmete tõesus selle all ei kannatanud, pigem lisas informatiivsust.

Küsitluses osales 500 tallinlast, kes jaotusid linnaosade elanike arvu alusel. Üldistuste tegemiseks oli see piisav. Täpsuse ja erinevate elanikesegmentide kaasamiseks viidi küsitlusel osalenute struktuur vastavusse riiklike statistikaandmetega Tallinna elanikkonna soolisest ja vanuselisest jagunemisest.

Turu-uuringute AS on TLT AS-i tellimusel uurinud ühistranspordi kasutajate hoiakuid alates 1999. aastast. Käesoleval kümnendil on rahulolu Tallinna ühistranspordiga jõudsalt kasvanud. Kui 2010. aastal hinnati TLT teenust 3,6 palliga, 2014. aastal 3,93, siis 2015. aastal jõudis see 4,13-ni, 2017. aastal 4,12-ni, tõustes tänavu taas 4,13-ni.

Linlased on ühistranspordiga rahul.

Linlastest kasutab ühistransporti 76%, mis on võrreldes eelmise uuringuga veidi langenud, ent selles pole midagi ootamatut, kuna koroonakriisis liiguvadki inimesed vähem. Kõige populaarsem ühistranspordiliik on jätkuvalt buss, millel on igapäevaseid kasutajaid 36%.

Rahulolu Tallinna ühistranspordiga on kõrge. 82% ühistranspordi kasutajatest on rahul. Keskmine rahulolunäitaja ühistranspordi korraldusele on 4,09. Vaid 4% küsitlusel osalenuist polnud ühistranspordi korraldusega üldse rahul. Samas igapäevaselt ühistransporti kasutavate inimeste seas oli rahulolu lausa 95%. Kõige enam kiitsid ühistransporti aga 15-19 aastased noored, kelle hulgast 96% oli täiesti rahul.

Uuring kinnitas, et linlased hindavad meie ettevõtet. Viie palli süsteemis pälvisime kõrge 4,13 hinde. Toetatakse ka uuendusi, millega TLT juhtkond on viimasel aastal välja tulnud. Elektribusse pooldab 70% ühistranspordikasutajatest, mis näitab enamuse linlaste poolehoidu meie algatusele viia 2035. aastaks kogu bussiliiklus elektrile. Elektrisõidukeid testides teeme selleks ettevalmistusi. Uute trammiühenduste rajamist pooldab 67% linlastest ja gaasi kasutavaid busse 61%. Ka siin oleme eestvedajad. Tänu meie kompetentsile rööbastranspordi vallas teostub lähiaastail trammiühendus sadamaga. Pikemas perspektiivis oleme oluliseks partneriks Tallinna ja Harjumaa rööbastranspordi arenduste elluviimisel. Mis puudutab aga gaasibusse, siis esimesed 100 on jõudnud tänavaile ning hästi vastu võetud. Jätkame bussipargi uuendamist linnakeskkonda säästva gaasiveeremiga.

Ühistranspordi puhul on ka varasemalt peetud kõige olulisemaks sõiduplaanist kinnipidamist. Nii selgi korral. Oluline on ka sõidukite puhtus ja selles osas oleme teinud viimasel alal olulisi edusamme. Koroona tingimustes on eriti tähtis sõitjateruumi puhastamine ja korduv desinfitseerimine päeva jooksul. Ka tekstiilist kergestimäärduvate istmekatete vahetamine hõlpsalt puhastatavate materjalidega, on muutnud bussidega sõitmise meeldivamaks. 77% linlastest pidas seda puhtuse kindlustamisel oluliseks.  

TLT maine on sõitjate silmis jätkuvalt kõrge. Ettevõtet peetakse arenevaks, ajaga kaasaskäivaks, sõitjate vajadustega arvestavaks ja avatuks.

Bussid, trammid ja trollid sõitjate pilgu läbi.

Rahulolu erinevate transpordiliikidega on sõitjate hulgas kõrge. Trammidega on rahul lausa 87% kasutajatest, bussidega 78% ning trollidega 62%. Keskmised hinded kujunesid viie palli süsteemis: tramm 4,36, buss 4,1 ja troll 3,94.

Busside puhul hinnati peatuste info head edastamist ja sõiduplaanist kinnipidamist. Ka trammi puhul pälvis kõrge hinnangu peatuste teatamine, sõiduplaanist kinnipidamine ja sõiduplaani stabiilsus. Trollide puhul ollakse rahul info kättesaadavuse, peatuste teatamise ja peatuste asukohtadega, mis pälvisid positiivse hinnangu. Puhtuse osas peavad kasutajad parimaks trammi, millega on rahul 80%, seejärel bussi, mille puhtusega väljendas rahulolu 73%.

Kes on Tallinna ühistranspordi kasutaja?

Uuring annab ka pildi millistes linnaosades ühistransporti enim kasutatakse.

Põhiliselt ühistranspordiga sõitjaid elab kõige enam Põhja Tallinnas 58%, ja Mustamäel 54% ja Lasnamäel 47% ning kõige vähem Kesklinnas 24% elanikest. Naised sõidavad ühistranspordiga meestest sagedamini ja vanuseliselt kasutavad ühistransporti enim kõige nooremad (15-19) ja vanimad (+74).

Muutused ühistranspordis.

Erilist heameelt valmistab, et küsimusele, kas viimase aasta jooksul on transpordivahendiga sõitmine meeldivamaks muutunud, vastas positiivselt enam kui pool küsitluses osalenuist. See annab julgust TLTs alustatud muudatustega edasi minna. Kõrgemalt hindasid teenuse paranemist võrreldes eelmise aastaga igapäevased sõitjad, ja nemad juba teavad, mida hinnata. 60% igapäevaselt bussi kasutavatest linlastest kinnitas, et sõit on muutunud viimase aastaga meeldivamaks.

Transpordivahendi eelistamine.

Transpordivahendina eelistab 62% vastanuist bussi. Vanuseliselt on siin aga väikesed erinevused. Kui nooremad ja keskealised sõidavad meelsamini trammiga, siis vanemaealistele meeldib enam bussisõit.

Uuringust selgus ka järgmine paradoks: igapäevased sõitjad eelistavad sama sihtkoha puhul bussi, sõitmist trammi ja trolliga eelistavad aga harvad ühistranspordi kasutajad.

Transpordivahendite eelistus varieerub ka linnaositi: Põhja-Tallinn – tramm 52%, Haabersti – buss 72%, Kesklinn – tramm 69%, Kristiine – tramm 48%, Lasnamäe – buss 88%, Mustamäe – buss 63% ja Nõmme – buss 57%.

Võrdlus teiste riikidega.

Esmakordselt esitasime küsimuse, kuidas tundub Tallinna ühistransport võrreldes teiste riikide linnadega? Osa küsitletutest jättis vastamata, kuna neil nähtavasti puudus vastav kogemus, ent tervelt 29% hindas Tallinna ühistranspordi paremaks ja vaid 7% halvemaks teiste riikide linnadega võrrelduna. Positiivselt hindasid Tallinna ühistranspordikorraldust eelkõige nooremad. Üks vastajaist kinnitas, et tallinna ühistranspordist paremat võib leida üksnes Jaapanis.

Millal vahetataks auto ühissõiduki vastu.

Autostumise ohjeldamisel on oluline teada, mis paneks senised autoga liiklejad tegema oma sõite ühistranspordis. Siingi andis küsitlus vastuse. Vaid 22% autoomanikest väitis, et neid ei kanguta roolist mingil tingimusel. 37% autoga liiklejaid lubas tõsiselt kaaluda ühistranspordile üleminekut, kui nende igapäevasel teekonnal oleks vähem ümberistumisi, 21% vahetaks auto bussi või trammi vastu, kui intervallid oleksid väiksemad ning 20%, kui peatus asuks kodule lähemal.

Sellega peame edasistes arengukavades arvestama, sest mida suurem on ühistranspordi kasutajate hulk, seda puhtam on linnaõhk ja vähem ummikuid.

Turu-uuringute AS on teinud ära suure töö linlaste ootuste väljaselgitamisel. Meie ülesanne on linlaste ootustega arvestades arendada Tallinna ühistransporti just selliseks nagu linnakodanikud näha soovivad.

Продолжим предлагать лучшую услугу

 Коронакризис оставил следы во многих сферах жизни. Не стал исключением и общественный транспорт столицы. Начиная с первой вспышки коронавируса, мы приняли особые меры по поддержанию чистоты транспортных средств, защищая как пассажиров, так и своих работников от инфицирования. Однако эффективная дезинфекция транспортных средств, требующая большого внимания, и другие меры защиты от коронавируса не помешали реализации намеченной стратегии развития Tallinna Linnatranspordi AS. На улицы Таллинна вышли первые 100 газовых автобусов. Мы начали замену покрытий сидений в автобусах, что создаст более чистую среду для пассажиров. Готовимся к вводу в эксплуатацию трамвайной линии до порта, и будем придерживаться плана, чтобы с 2035 года предлагать услугу работающих исключительно на электричестве, сберегающих городской воздух автобусов. Мы и в сложных условиях коронакризиса будем успешно справляться со своей главной задачей – обеспечение быстрого, удобного и безопасного общественного транспорта.

Тем важнее для нас результаты проведённого Turu-uuringute AS опроса общественного мнения, которые отражают влияние коронакризиса на наш сервис и отношение людей к общественному транспорту и предприятию. Забегая вперёд, приятно отметить, что имидж TLT AS по-прежнему высок, и что услуга, которую мы предлагаем горожанам, заслуживает положительных оценок.

Об опросе

В опросе отражается отношение горожан к уровню общественного транспорта. Поскольку это было интервью, проведённое с глазу на глаз, которое даёт самые точные результаты, то его пришлось организовывать в двух частях – первая часть 5-12 марта и заключительный тур опроса 3-14 сентября, то есть достоверность полученных данных из-за этого не пострадала, а, скорей, добавила информативности.

В опросе приняли участие 500 таллиннцев, которые распределились по числу жителей районов города. Этого было достаточно, чтобы сделать обобщения. Для обеспечения точности и вовлечения разных слоёв населения структура участников опроса была скорректирована с учётом данных государственной статистики о гендерном и возрастном распределении населения Таллинна.

По заказу TLT AS, Turu-uuringute AS исследовало позиции пользователей общественного транспорта, начиная с 1999 года. В текущем десятилетии степень удовлетворённости общественным транспортом Таллинна заметно выросла. Если в 2010 году услуга TLT была оценена на 3,6 балла, в 2014 году – на 3,93, то в 2015 году оценка достигла 4,13, в 2017 году – 4,12, а в текущем году снова выросла до 4,13.

Горожане довольны общественным транспортом

76% горожан пользуются общественным транспортом, что, по сравнению с предыдущим опросом, немного ниже, но в этом нет ничего неожиданного, поскольку во время коронакризиса люди передвигаются меньше. Самым популярным видом общественного транспорта продолжает оставаться автобус, на который выпадает 36% ежедневных пользователей.

Высока удовлетворённость таллиннским общественным транспортом. 82% пользователей общественного транспорта довольны. Средний показатель удовлетворённости организацией общественного транспорта равен 4,09. Всего 4% участвовавших в опросе были полностью недовольны организацией общественного транспорта. При этом среди ежедневных пользователей общественного транспорта довольных было целых 95%. А больше всех хвалили общественный транспорт молодые люди 15-19 лет, среди которых 96% были полностью довольны.

Исследование подтвердило, что горожане ценят наше предприятие. По пятибалльной системе мы заслужили высокую оценку 4,13. Также поддерживаются инновации, которые руководство TLT разработало за последний год. За электрические автобусы выступают 70% пользователей общественного транспорта, что означает поддержку большинства горожан нашей инициативы перевести к 2035 году всё автобусное движение на электричество. Тестируя электрические транспортные средства, мы готовимся к этому. Строительство новых трамвайных линий поддерживают 67% горожан, а работающие на газе автобусы –  61%. И здесь мы являемся лидерами. Благодаря нашей компетенции в области рельсового транспорта, в ближайшие годы будет установлено трамвайное сообщение с портом. В долгосрочной перспективе мы являемся важным партнёром в реализации развития рельсового транспорта в Таллинне и Харьюмаа. А что касается газовых автобусов, то первые 100 машин уже вышли на улицы и были хорошо приняты. Мы продолжим обновление автобусного парка сберегающим городскую среду газовым подвижным составом.

В отношении общественного транспорта и раньше считалось самым важным соблюдение графика движения. Это тот самый случай. Важна также чистота транспортных средств, и в этой части мы в последнее время добились значительного успеха.  В условиях коронавируса особенно важно мыть пассажирский салон и повторно дезинфицировать его в течение дня. Замена маркой текстильной обивки сидений легкоочищаемыми материалами также сделала поездку на автобусе более приятной. 77% горожан считают важным при обеспечении чистоты.

Имидж TLT в глазах пассажиров по-прежнему высок. Предприятие считается развивающимся, идущим в ногу со временем, учитывающим потребности пассажиров и открытым.

Автобусы, трамваи и троллейбусы, с точки зрения пассажиров

Удовлетворённость различными видами транспорта среди пассажиров высока. Трамваями удовлетворены целых 87% пользователей, автобусами – 78% и троллейбусами – 62%. Сформировались следующие средние оценки по пятибалльной системе: трамвай 4,36, автобус 4,1 и троллейбус 3,94.

В автобусах оценили хорошее доведение информации об остановках и соблюдение графика движения. В трамваях также заслужило высокую оценку объявление остановок, соблюдение графика движения и стабильность графика движения. В троллейбусах были довольны доступностью информации, объявлением остановок и местами расположения остановок, что заслужило высокой оценки. В части чистоты пользователи считают лучшим трамвай, которым довольны 80%, затем автобус, удовлетворённость чистотой которого высказали 73%.

Кто же такой пользователь общественного транспорта города Таллинна?

Опрос также дает представление о том, в каких районах города общественный транспорт используется чаще.

Пользующиеся преимущественно общественным транспортом пассажиры проживают чаще всего в Пыхья-Таллинне – 58%, в Мустамяэ – 54% и в Ласнамяэ – 47%, а меньше всего среди них жителей Кесклинна – 24%.  Женщины ездят в общественном транспорте чаще мужчин, а по возрасту используют общественный транспорт больше всего молодёжь (15-19) и пожилые люди (+74).

Изменения в общественном транспорте

Особенно приятным было то, что более половины опрошенных положительно ответили на вопрос, стала ли езда на транспортном средстве более приятной за последний год. Это придаёт TLT смелости продолжать начатые изменения. Ежедневные пассажиры высоко оценили улучшение сервиса, по сравнению с прошлым годом, и они уже знают, что оценивать. 60% горожан, пользующихся автобусом каждый день, подтвердили, что за последний год поездка стала приятнее.

Предпочтение транспортного средства

В качестве транспортного средства 62% ответивших предпочитают автобус. По возрасту же здесь есть небольшие различия. Если молодёжь и люди среднего возраста с бóльшим удовольствием ездят на трамвае, то старшим больше нравится ездить на автобусе.

В ходе исследования выяснился и следующий парадокс: ежедневно пользующиеся общественным транспортом люди предпочитают автобус до нужного места назначения, а поездку на трамвае и троллейбусе предпочитают редко передвигающиеся общественным транспортом пассажиры.

Предпочтения частей города варьируются и по частям города: Пыхья-Таллинн – трамвай 52%, Хааберсти – автобус 72%, Кесклинн – трамвай 69%, Кристийне – трамвай 48%, Ласнамяэ – автобус 88%, Мустамяэ – автобус 63% и Нымме – автобус 57%.

 Сравнение с другими государствами

Впервые мы задали вопрос: как выглядит общественный транспорт Таллинна, по сравнению с городами других государств? Часть респондентов не ответили, поскольку у них, очевидно, отсутствовал соответствующий опыт, но целых 29% оценили общественный транспорт Таллинна лучше и всего 7% оценили хуже, по сравнению с городами других государств. Позитивно оценили общественный транспорт Таллинна, прежде всего, молодые. Один из отвечавших подтвердил, что транспорт лучше общественного транспорта Таллинна можно найти только в Японии.

Когда меняют автомобиль на общественный транспорт  

Чтобы ограничить использование автомобилей, важно знать, что заставит прежних пользователей автомобилей совершать свои поездки на общественном транспорте. И здесь исследование дало ответ. Лишь 22% автовладельцев утверждают, что ни при каких условиях их не оторвать от руля. 37% пользователей автомобилей пообещали серьёзно подумать о переходе на общественный транспорт, если в их ежедневной поездке будет меньше пересадок, 21% пересядут на автобус или трамвай, если интервалы будут короче, и 20%, если остановка будет ближе к дому.

Нам необходимо учитывать это в планах будущего развития, потому что, чем больше будет пользователей общественного транспорта, тем чище будет городской воздух и меньше заторов.

Turu-uuringute AS проделало большую работу по выяснению ожиданий горожан. Наша задача – учитывая ожидания горожан, сделать общественный транспорт Таллинна именно таким, каким его хотят видеть горожане.

 

Esmaspäev, 24. august 2020

Tallinna tramm – kuidas edasi?

(Ниже вы можете найти перевод статьи на русский язык.)
 
24. augustil 1888 läks Tallinnas liinile esimene tramm – linlasi Kadriorgu sõidutav hobukonka. Sellest tähelepanuväärsest sündmusest möödunud 132 aastaga on trammindus läbinud tohutu arengu. Hobutrammi ajastule järgnes mootortrammide aeg, mis õige pea asendus elektritrammide ülemvõimuga.
Trammitaristu arengus võib eristada järgmisi olulisi perioode – esimeste hobutrammiliinide rajamine, Kopli trammitee ehitus ja selle ühendamine kesklinna trammivõrguga ning tänapäevase trammitaristu kujunemine läinud sajandi viiekümnendatel.
2014-2017 toimunud trammiteede põhjalik rekonstrueerimine lisas töökindlust ja mugavust. Kuigi 2017 pikendati trammiliine lennujaamani ning perspektiivis ühendatakse 2023. aastaks trammivõrguga ka reisisadam, on taristu püsinud üldjoontes samal logistikal nagu see aastakümnete eest välja kujunes. Arvestades vahepeal toimunud olulist kasvu elanike arvus ja linnaterritooriumi laienemist kordades, on aeg vaadata üle võimalused nii trammiliinide viimiseks linnaosadesse, kus mugav ja võimekas trammiühendus seni puudub kui ka trammiühenduse loomist naabervaldadega, kust lähtub suurim pendelmigratsioonisurve.
Analüüs annab lähtepositsiooni tramminduse arenguks.  
2019. aasta lõpus Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Transpordiameti tellimusel valminud Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi lõppraport annab trammiliikluse arenguks hea lähtepositsiooni.
Analüüsi käivitavaks ideeks on pakkuda võimalusi trammi kui kõige keskkonna- ja ruumisäästlikuma ning atraktiivseima ühistranspordiliigi potentsiaali laiemaks ärakasutamiseks, et tõsta ühistranspordi konkurentsivõimet pealinna regioonis. Selle ülesande täidab analüüs suurepäraselt, pakkudes lähtematerjali erinevate lahendustega edasiminekuks. Vaid trammi mugavuse, liinikindluse ja reisijateveo võimekuse laialdasem rakendamine, aitab täita eesmärki, milleks on autostumise ohjeldamine ning selle pööramine aastaks 2035 Suur-Tallinna alal 10-20% vähenemiseni. Arvestades, et aastas kulutavad Tallinna ja lähiregiooni elanikud autoliiklusele 1,5 miljardit eurot, toob trammivõrgu arendamine lisaks ummikute vähendamisele ja loodushoiule endaga ka olulise rahalise kokkuhoiu, mis küündib sadade miljonite eurodeni aastas.
Analüüsis toodud ettepanekute elluviimiseks sõlmisid riik ja linn koostöömemorandumi, eesmärgiga jõuda kokkulepeteni tegevuskavade ja investeeringuvajaduste osas perioodiks 2021-2035. Töö koordineerimiseks moodustati liikuvusnõukoda, kuhu kuuluvad Tallinna Linnavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, AS Eesti Liinirongid, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Raplamaa Omavalitsuste Liit.
Analüüsis ära toodud trassiarenduste teostamiseks tuleb aastani 2050 investeerida üle miljardi euro.
Perspektiivikad trassid Tallinnas.
Analüüsis käsitletud Tallinnasisestest trassidest on olulisemad Lasnamäe, Mustamäe ja Õismäe suunalised trammiteed.
Intrigeeriva teemana on analüüsis käsitletud Lasnamäe trammiühendust. Nagu teame on Lasnamäe tramm olnud aastakümneid kõneaineks. Nõukoja alusdokumendina käsitletavas analüüsis on Lasnamäe trammiühendus lahendatud ratsionaalselt ning linnaosa vajadustest lähtuvalt.
Olemasoleva trammitee pikendusena Rahu tee koridori planeeritud 7,2 km trammitrass kulgeks
Narva mnt – Lavamaa tn - Paasiku tn - Läänemere tee – Priisle ning selle teeninduspiirkonda jääks 115 000 potentsiaalset kasutajat. Alternatiiviks on piki Laagna teed kulgev 6,9 km trass.
Mustamäele on pakutud välja kolm põhitrassi: mööda Sõpruse puiesteed Ehitajate tee ristini pikkusega 5 km; mööda Mustamäe teed ja Vilde tänavat Ehitajate tee ristini, pikkusega 5,7 km ja 2 km linnaosa sisese ühendusena Akadeemia tee – Järveotsa. Trammiliinide teeninduspiirkonda jääb ca 66 000 kasutajat ning arvestades, et Mustamäe elanikkonnast ca 60% moodustavad ühistranspordi peamised kasutajad – üle 65 aastased ja alla 18 aastased, on tegemist potentsiaalselt suure koormusega trammiliinidega.
Uue logistilise perspektiivi avab Mustamäelastele ka trammiliin Tondi – Järve, pikkusega 2,2 km või Järve – Mustamäe tee, pikkusega 2,7 km.
Väike-Õismäe – Astangu trammiliini pikkus oleks 3,8 km. Selle teeninduspiirkonda jääb 44 500 potentsiaalset kasutajat. Väike-Õismäe on pealinna üks tihedamini asustatud piirkondi ning tramm leiaks seal aktiivset kasutust.
Täiesti uue ühenduse annab Õismäele, Mustamäele ja Lasnamäe ettevõtluspiirkonnale 10,2 km trammiliin Haabersti ristmik-Ehitajate tee-Tammsaare tee-Järvevana tee-Ülemiste linnak.
Põhja-Tallinna trammiühenduse parandamiseks on pakutud välja trass Endla tn viadukt-Madara tn- Sõle tn- Maleva, pikkusega 3,7 km.
Mereäärse arenguala teenindamiseks on pakutud 3,1 km trassi Kalaranna tee-Tööstuse-Kopli tänav. Uusi võimalusi pakub ka 1,6 km trammiliin Ristiku tn - vana raudteetammi koridor-Puhangu tn kuni Stroomi rannani. Eraldi 2,4 kilomeetrine trammiliin on planeeritud teenindama kiirelt arenevat Paljassaare piirkonda.
Trammiühendus lähivaldadega.
Planeeritavatest trammiliinidest lähivaldadega võib esile tõsta kolm perspektiivikat suunda.
Arvukalt logistika- ja tootmisüksusi on rajanud oma keskused Rae valda. Pendelränne selles suunas on märgatavalt suurenenud ning kasvab lähitulevikus veelgi. Sellest lähtuvalt on oluline rajada 10,5 km liin Lennujaamast Rae alevikku.
Teostamist vajava trammiliinina on analüüsis käsiteletud ühendust Maardu linnaga, millest saab esimene linnadevaheline trammiliin Eestis. 11,5 km trass kulgeks Tallinna Kesklinnast läbi Lasnamäe Maardusse ning see ühenduks perspektiivika Lasnamäe trammiliiniga. Arvestades Maardu linnast lähtuvat pendelrännet leiab trammiliin laialdast kasutamist. Liini töösse rakendumisel oleks võimalik rajada Maardusse Pargi ja reisi parkla, mis oluliselt vähendaks koormust Peterburi teel.
Trammiliini vajaks ka pigem Tallinna eeslinnana kui eraldi vallana funktsioneeriv Viimsi. 10,6 km Viimsi trammitrass algab Narva maanteelt ja kulgeb piki Pirita teed Haabneemeni. Trammiliini ehitamine on ainus võimalus ohjeldada Pirita tee hommikusi ja õhtuseid ummikuid ning võib arvata, et trammiga hakkab Viimsist Tallinna ja vastupidi jõudma märksa kiiremini ja väiksema närvikuluga, kui pikalt ummikus istudes.
Trammi ootab muljetavaldav tulevik.
132. aastaseks saanud Tallinna trammil seisab lähikümnenditel ees hoogne areng, mille tulemusel muutub pealinna ühistranspordilogistika tundmatuseni. Mugav rööbastransport muudab sujuvamaks nii ühenduse linnaosadega kui loob uusi võimalusi naabervaldade elanikele. TLT on valmis panustama sajandiprojekti nii oma teadmiste kui praktiliste oskustega. Võib liialdamata öelda, et tulevik kuulub trammile.
 
 
Какое будущее ждет таллиннский трамвай?
24 августа 1888 года в Таллинне вышел на линию первый трамвай – конка, возившая жителей города в Кадриорг. За миновавшие с этого знаменательного события 132 года трамвайное движение преодолело большой путь. За эпохой конки последовало время моторных трамваев, которое вскоре сменилось господством электрических трамваев.
В развитии трамвайной инфраструктуры можно выделить следующие значительные периоды – создание первых маршрутов конного трамвая, строительство коплиского трамвая и его соединение с трамвайной сетью центра города, формирование современной трамвайной инфраструктуры в 50-е годы минувшего века.
Проведенная с 2014 по 2017 год основательная реконструкция трамвайных путей добавила трамваям надежности и комфорта. Хотя в 2017 году трамвайные пути продлили до аэропорта, и в перспективе к 2023 году трамвайную сеть протянут также до пассажирского порта, инфраструктура в целом основывается на логистике, сформировавшейся многие десятилетия назад. Учитывая произошедший за это время существенный рост численности населения и расширение территории города в несколько раз, пришло время пересмотреть возможности продления трамвайных маршрутов в районы, где удобное и эффективное трамвайное сообщение до сих пор отсутствует, а также создания трамвайного сообщения с соседними волостями, откуда люди чаще всего ездят на работу в столицу.
Анализ создает исходную позицию для развития трамвайного сообщения 
Финальный отчет с анализом осуществимости и окупаемости легкого рельсового транспорта, составленный по заказу Союза самоуправлений Харьюмаа и Транспортного департамента г. Таллинн в конце 2019 года, представляет собой хорошую позицию для развития трамвайного движения.
Движущей идеей отчета является предоставление возможностей для более широкого использования трамвая как привлекательного вида общественного транспорта, экономящего пространство и сохраняющего окружающую среду, с целью повысить конкурентоспособность общественного транспорта в столичном регионе. Анализ превосходно справляется с этой задачей, предоставляя исходный материал для реализации различных решений. Только широкое применение удобного, надежного и мощного в плане пассажироперевозок трамвая позволит взять под контроль автомобилизацию и к 2035 году снизить ее на территории Большого Таллинна на 10–20%. Учитывая, что в год жители Таллинна и близлежащих регионов тратят на передвижение на автомобилях 1,5 млрд евро, развитие трамвайной сети помимо уменьшения количества пробок и пользы для экологической ситуации несет с собой также существенную экономию, которая может достигать сотен миллионов евро в год.
Для претворения в жизнь приведенных в анализе предложений государство и город заключили меморандум о сотрудничестве с целью достичь договоренности о планах действия и необходимых инвестициях на период с 2021 по 2035 год. В целях координации работы был сформирован совет по общественному транспорту, куда вошла Таллиннская городская управа, Союз самоуправлений Харьюмаа, AS Eesti Liinirongid, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Департамент шоссейных дорог, Министерство экономики и коммуникаций, а также Союз самоуправлений Рапламаа.
В реализацию приведенных в анализе планов по развитию трасс к 2050 году необходимо будет вложить более миллиарда евро.
Перспективные трассы в Таллинне
Из рассмотренных в анализе таллиннских трасс наиболее важными являются трамвайные ветки в Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяе.
В качестве интригующей темы в отчете рассмотрено трамвайное сообщение с Ласнамяэ. Как мы знаем, тема ласнамяэского трамвая обсуждается уже несколько десятилетий. В анализе, который стал отправной точной для работы совета, трамвайное сообщение с Ласнамяэ решено рационально, исходя из потребностей района.
Запланированная в качестве продолжения имеющихся трамвайных путей трасса длиной 7,2 км в коридоре на ул. Раху теэ должна пролегать по маршруту Нарвское шоссе – ул. Лавамаа – ул. Паазику – ул. Ляэнемере – ул. Прийзле. В ее зоне обслуживания проживает 115 000 потенциальных пользователей. Альтернативой служит трасса длиной 6,9 км, пролегающая по Лаагна теэ.
В Мустамяэ предложено три основных трассы: по бульвару Сыпрусе до перекрестка с Эхитаяте теэ, длиной 5 км; по ул. Мустамяэ теэ и ул. Вильде до перекрестка с Эхитаяте теэ, длиной 5,7 км и проходящая внутри района линия Акадеэмия теэ – Ярвеотса длиной 2 км. В зоне обслуживания трамвайных линий проживает около 66 000 пользователей. Учитывая, что около 60% населения Мустамяэ составляют основные пользователи общественного транспорта – люди в возрасте старше 65 и младше 18 лет, потенциальная трамвайная линия будет нести большую нагрузку.
Новую логистическую перспективу для жителей Мустамяэ открывает также трамвайная линия Тонди – Ярве длиной 2,2 км или Ярве – Мустамяэ теэ длиной 2,7 км.
Длина линии Вяйке-Ыйсмяэ – Астангу составила бы 3,8 км. В ее зоне обслуживания проживает 44 500 потенциальных пользователей. Вяйке-Ыйсмяэ является одним из наиболее плотно населенных районов, где трамвай активно бы использовался.
Совершенно новое логистическое соединение с деловыми районами Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ создает трамвайная линия длиной 10,2 км, проходящая от перекрестка Хааберсти по ул. Эхитаяте теэ, Таммсааре теэ, Ярвевана теэ до городка Юлемисте.
Для улучшения трамвайного сообщения в Пыхья-Таллинне предложено построить трассу ул. Эндла – ул. Сыле – ул. Малева длиной 3,7 км.
Для обслуживания приморской зоны предложена трасса длиной 3,1 км Каларанна теэ – Тёэстузе – ул. Копли. Новые возможности предлагает также трамвайная линия длиной 1,6 км, которая может пройти от ул. Ристику по старому железнодорожному коридору по ул. Пухангу до пляжа Штрооми. Отдельная трамвайная линия длиной 2,4 км призвана обслуживать быстро развивающийся регион Пальяссааре.
Трамвайное сообщение с ближайшими волостями
Среди планируемых трамвайных линий, которые соединят город с близлежащими волостями, можно выделить три перспективных направления.
Многие логистические и производственные фирмы построили свои центры в волости Раэ. Маятниковое сообщение с этим регионом значительно усилилось, а в будущем вырастет еще больше. Исходя из этого, важно построить линию длиной 10,5 км, соединяющую аэропорт с поселком Раэ.
В качестве потенциального трамвайного маршрута в анализе рассмотрено также сообщение с городом Маарду, которое может стать первой междугородней трамвайной линией в Эстонии. Трасса длиной 11,5 км может пройти из центра Таллинна по Ласнамяэ в Маарду и соединиться с перспективной трамвайной линией Ласнамяе. Учитывая маятниковое передвижение из города Маарду, такая трамвайная линия найдет широкое применение. При запуске линии можно построить в Маарду автостоянку «Паркуй и езжай», которая значительно снизила бы нагрузку на Петербургское шоссе.
В трамвайной линии нуждается также Виймси, который из отдельной волости превращается скорее в пригород Таллинна. Трамвайная трасса Виймси длиной 10,6 км будет начинаться от Нарвского шоссе и пролегать по Пирита теэ до Хаабнеэми. Строительство трамвайной линии – это единственная возможность взять под контроль утренние и вечерние пробки на Пирита теэ, и можно предполагать, что на трамвае добраться из Виймси в Таллинн и обратно можно будет гораздо быстрее и спокойнее, чем подолгу сидя в пробках.
Трамвай ждет великое будущее
В ближайшие десятилетия 132-летнему таллиннскому трамваю предстоит бурное развитие, в результате которого общественный транспорт столицы изменится до неузнаваемости. Удобный рельсовый транспорт делает более гладким сообщение с городскими районами, а также создает новые возможности для жителей соседних волостей. Компания TLT готова вложить в проект века как свои знания, так и практические умения. Без преувеличения можно сказать, что будущее за трамваем.